Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিএফ

ভিজিএফ সুবিধাভোগীদের নামের তালিকাঃ

৩০ নং সারোয়াতলী ইউনিয়ন,উপজেলা:বাঘাইছড়ি,জেলা:রাঙ্গামাটি ।

ক্রঃনং

নাম

পিতা/স্বামীর নাম

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

০১

প্রদীপ কুমার চাকমা

অজিত কুমার চাকমা

শিজক খাগড়াছড়ি

১ নং

০২

হৃদয় বিকাশ চাকমা

প্রতিময় চাকমা

,,

,,

০৩

মিলিক্যা চাকমা

রুপাধন চাকমা

,,

,,

০৪

অনাদি চাকমা

ফুলরাম চাকমা

,,

,,

০৫

বিনয় চাকমা

স্নেহ কুমার চাকমা

,,

,,

০৬

জয়ন্ট চাকমা

বিরোবাহু চাকমা

,,

,,

০৭

সুবাস কান্তি চাকমা

বিরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

০৮

সুকেন চাকমা

জ্ঞান কুমার চাকমা

,,

,,

০৯

জগদীশ চাকমা

প্রতিময় চাকমা

,,

,,

১০

অমর চান চাকমা

জয়মনি চাকমা

,,

,,

১১

প্রিয় ময় চাকমা

কালাচান চাকমা

,,

,,

১২

জ্ঞানময় চাকমা

দিরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৩

বিঝুরতন চাকমা

রিজাপ্যা চাকমা

,,

,,

১৪

মনতোষ চাকমা

রত্ন কুমার চাকমা

,,

,,

১৫

কুশল মনি চাকমা

বিন্দু লাল চাকমা

,,

,,

১৬

অমুল্য চাকমা

লালন চাকমা

,,

,,

১৭

বিমল কুমার চাকমা

পত্যা রাম চাকমা

,,

,,

১৮

লক্ষীরাম চাকমা

বলভদ্র চাকমা

,,

,,

১৯

কল্যান চাকমা

বসন্ত কুমার চাকমা

,,

,,

২০

কান্ত মনি চাকমা

দিরসেন চাকমা

,,

,,

২১

প্রীতিময় চাকমা

জয়ন্ত চাকমা

শিলছড়ি

,,

২২

কামিনী চাকমা

দিনরাম চাকমা

,,

,,

২৩

প্রতিময় চাকমা

দিনরাম চাকমা

,,

,,

২৪

মনুরঞ্জন চাকমা

হৃদয়বিকাশ চাকমা

,,

,,

২৫

কৃপাময় চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৬

হৃদয় বিকাশ চাকমা

নীল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৭

দয়াময় চাকমা

কদেয্য চাকমা

,,

,,

২৮

দয়াল বিন্দু চাকমা

বিরোক কুমার চাকমা

,,

,,

২৯

বিটন চাকমা

প্রেমলাল চাকমা

,,

,,

৩০

চিরনজিব চাকমা

আনন্দ চাকমা

,,

,,

৩১

দর্শন চাকমা

সুমতি কেতন চাকমা

শিজক শিলছড়ি

,,

৩২

সুর্য্য কুমার চাকমা

বল কানা চাকমা

,,

,,

৩৩

জয়ম মঙ্গ চাকমা

নতুন চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৪

মনতোষ চাকমা

সোভাধন চাকমা

,,

,,

৩৫

বিনয় কুমার চাকমা

জয়ধন চাকমা

,,

,,

৩৬

সুজিব চাকমা

কিনারাম চাকমা

,,

,,

৩৭

প্রিয় রঞ্জন চাকমা

পাকসা চাকমা

,,

,,

৩৮

আদর্শ চাকমা

জয়মঙ্গল চাকমা

,,

,,

৩৯

সবিনয় চাকমা

শান্তি রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৪০

মিলন বিহারী চাকমা

অজিত কুমার চাকমা

,,

,,

৪১

শান্তি ময় চাকমা

অপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪২

বিজয় কান্তি চাকমা

পুলিন চাকমা

,,

,,

৪৩

স্মৃতি ময় চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৪

সুশীল চাকমা

কালি কুমার চাকমা

,,

,,

৪৫

রবি কুমার চাকমা

প্রমোদ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৬

ত্রিপন চাকমা

অনিল কান্তি চাকমা

,,

,,

৪৭

দীপন চাকমা

উপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৮

সনজিৎ চাকমা

রাজ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৯

নিয়তি কুমার চাকমা

তুই লাল চাকমা

,,

,,

৫০

নিগিরা মনি চাকমা

ধর্ম্ ধন চাকমা

,,

,,

৫১

নাকবাদি চাকমা

আলীচান চাকমা

চিন্তারামছড়া

৩ নং

৫২

চিগন্যা চাকমা

হেঙত্যা চাকমা

,,

,,

৫৩

বাবুল্যে চাকমা

হেঙত্যা চাকমা

,,

,,

৫৪

বপ্পা চাকমা

কুমচ্ছে চাকমা

,,

,,

৫৫

অমুল্যা চাকমা

শুক্র কুমার চাকমা

,,

,,

৫৬

উদয় চাকমা

রামচন্দ্র চাকমা

,,

,,

৫৭

বিরাজচন্দ্র চাকমা

মঙ্গল ধন চাকমা

,,

,,

৫৮

বান্দারাম চাকমা

মিদা চাকমা

,,

,,

৫৯

তরুন জীবন চাকমা

শুক্র কুমার চাকমা

,,

,,

৬০

অমুল্য ধন চাকমা

 

,,

,,

৬১

শরনশিং চাকমা

বাঙত্যা চাকমা

,,

,,

৬২

অনিল চাকমা

বগাত্য চাকমা

পূর্ব্ শিজক

,,

৬৩

সোনাধন চাকমা

মানেক্যা কিশোর চাকমা

,,

,,

৬৪

সভা শংকর চাকমা

নোনী গোপাল চাকমা

,,

,,

৬৫

কৃষ্ণ গোপাল চাকমা

মনি চাকমা

,,

,,

৬৬

দিলদার চাকমা

কাঙেগলা চাকমা

,,

,,

৬৭

দীলিপ চাকমা

বানদেব চাকমা

,,

,,

৬৮

ভুপেন চাকমা

লেদ চাকমা

,,

,,

৬৯

যতিল কান্তি চাকমা

তেজেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৭০

তরুন কান্তি চাকমা

নয়েন্দ্র চাকমা

,,

,,

৭১

তুবিঙ্গ চাকমা

লদাবাব চাকমা

,,

,,

৭২

সূর্য্য কুমার চাকমা

দীনবন্দু চাকমা

,,

,,

৭৩

রনেল চাকমা

কিশোর কুমার চাকমা

,,

,,

৭৪

মায়াদেবী চাকমা

পঞ্চবান চাকমা

গলাচিবা

,,

৭৫

মহন লাল চাকমা

পঞ্চবান চাকমা

,,

,,

৭৬

ত্রিদীপ চাকমা

কিনারাম চাকমা

,,

,,

৭৭

মঙ্গল চাকমা

ভাগ্যকালা চাকমা

উঃ শিজক

,,

৭৮

তেরা চাকমা

নীল মনি চাকমা

,,

,,

৭৯

তাক্কালি চাকমা

পুতিং চাকমা

,,

,,

৮০

বড়কানা চাকমা

পুষ্পধন চাকমা

,,

,,

৮১

লালমনি চাকমা

নন্দদুলাল চাকমা

,,

,,

৮২

ধারস মনি চাকমা

ভাজা চাকমা

,,

,,

৮৩

মলেন্টু চাকমা

আনন্দ চাকমা

,,

,,

৮৪

বিজ্ঞান্তু চাকমা

অশ্বীকুমার চাকমা

,,

,,

৮৫

অনিল চাকমা

সুরেন্দ্র লাল চাকমা

,,

,,

৮৬

সমর চাকমা

রয় চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৮৭

নলনী কুমার চাকমা

কুক্কে চাকমা

,,

,,

৮৮

নোরাম চাকমা

দানচন্দ্র চাকমা

,,

,,

৮৯

বড়মোয়া চাকমা

নারেচ্য চাকমা

,,

,,

৯০

দীপ্তি রানী চাকমা

মনুরাম চাকমা

,,

,,

৯১

সাদ্দাম চাকমা

সুমতি রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৯২

সুখময় চাকমা

সুর্য্যমোহন চাকমা

,,

,,

৯৩

রুপায়ন চাকমা

কাজি চাকমা

,,

,,

৯৪

মঙ্গল চাকমা

ধিরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৯৫

উপেন্দ্র চাকমা

চন্দ্রমোহন চাকমা

,,

,,

৯৬

ধল্যা চাকমা

সুর্য্যমোহন চাকমা

,,

,,

৯৭

অনিময় চাকমা

মেয়েরাম চাকমা

,,

,,

৯৮

কিরনময় চাকমা

মেয়েরাম চাকমা

,,

,,

৯৯

অমরেশ চাকমা

জয়মোহন চাকমা

,,

,,

১০০

তাপস চাকমা

নীল রঞ্জন চাকমা

,,

,,

১০১

কালচোখী চাকমা

তরুন কান্তি চাকমা

দঃ সারোয়াতলী

৭ নং

১০২

তিমির বরন চাকমা

লালন কুমার চাকমা

,,

,,

১০৩

পুণরাশী চাকমা

অরবোয়া চাকমা

,,

,,

১০৪

নির্ম্ল কান্তি চাকমা

কন্দ চাকমা

,,

,,

১০৫

মায়া রঞ্জন চাকমা

স্কুলে চাকমা

,,

,,

১০৬

নলণী রঞ্জন চাকমা

লবিন্দ্র চাকমা

,,

,,

১০৭

তঠতুরু চাকমা

তক্কর চাকমা

,,

,,

১০৮

হৃদয় রঞ্জন চাকমা

যামিনী চাকমা

,,

,,

১০৯

সুভাস চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

১১০

শান্তি কুমার চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

১১১

অভিনব চাকমা

সবিরাম চাকমা

,,

,,

১১২

লেন্দু চাকমা

অনুরুদ্ধ চাকমা

,,

,,

১১৩

বিনোদ বরন চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

,,

,,

১১৪

সুমিত রায় চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

,,

,,

১১৫

অনিল কান্ত চাকমা

রবেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১১৬

কল্প রঞ্জন চাকমা

দেবেদা চাকমা

,,

,,

১১৭

অনিল চাকমা

চন্দ্রদেব চাকমা

,,

,,

১১৮

প্রদীপ চাকমা

রবেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১১৯

যুদ্ধ কুমার চাকমা

লম্বাচুলা চাকমা

,,

,,

১২০

মিঠুন চাকমা

সুরেশ মনি চাকমা

,,

,,

১২১

ধারস মনি চাকমা

কমল্যা চাকমা

,,

,,

১২২

অরুন চাকমা

জলন্ত চাকমা

,,

,,

১২৩

সরল কুমার চাকমা

আনন্দ চাকমা

,,

,,

১২৪

স্বরবিন্দু চাকমা

জসপুনা চাকমা

,,

,,

১২৫

রত্নজীব চাকমা

মতিলাল চাকমা

,,

,,

১২৬

প্রিফা চাকমা

সিগারেট চাকমা

,,

,,

১২৭

রত্ন কুমার চাকমা

যাত্রামোহন চাকমা

,,

,,

১২৮

স্মৃতিরায় চাকমা

কালাচান চাকমা

,,

,,

১২৯

লক্ষী রায় চাকমা

চাদররাম চাকমা

,,

,,

১৩০

দিলীপ কুমার চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

১৩১

সত্যব্রত চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

১৩২

বুদ্ধধন চাকমা

বিলেশ্যা চাকমা

,,

,,

১৩৩

সরসিন্দু চাকমা

বিজয় কুমার চাকমা

,,

,,

১৩৪

বরুন চাকমা

বিশেশ্বর চাকমা

,,

,,

১৩৫

বাঙ্গালী চান চাকমা

গুলক ধন চাকমা

তালুকদারপাড়া

,,

১৩৬

গান্ধীরাজ চাকমা

কবিময় চাকমা

,,

,,

১৩৭

ইন্দ্রজয় চাকমা

বাবুক্যা চাকমা

,,

,,

১৩৮

কালাধন চাকমা

কিশোর মোহন চাকমা

,,

,,

১৩৯

চন্দ্র কুমার চাকমা

লবিন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৪০

সুন্দর মোহন চাকমা

গাত্যারাম চাকমা

,,

,,

১৪১

মায়াধন চাকমা

সাধন চাকমা

,,

,,

১৪২

সাধন চাকমা

বেজাল্যা চাকমা

,,

,,

১৪৩

শান্তি রাজ চাকমা

বিরাজ মোহন চাকমা

,,

,,

১৪৪

উদময় চাকমা

কদরা চাকমা

,,

,,

১৪৫

কৃপাধন চাকমা

সাধন কার্বারী

,,

,,

১৪৬

সুমতি রঞ্জন চাকমা

গুরুকাবা চাকমা

,,

,,

১৪৭

বীরোকুমার চাকমা

শান্তি ময় চাকমা

,,

,,

১৪৮

শান্তি রঞ্জন চাকমা

বড়লুদি চাকমা

,,

,,

১৪৯

জ্ঞানমিত্র চাকমা

কিষ্টলোচন চাকমা

,,

,,

১৫০

অতুল চন্দ্র চাকমা

দেয়েসেন চাকমা

,,

,,

১৫১

গুলকধন চাকমা

বড়লুদি চাকমা

,,

,,

১৫২

গদারাম চাকমা

সুমতি চাকমা

,,

,,

১৫৩

সমীর তালুকদার

প্রতিময় তালুকদার

,,

,,

১৫৪

সাগরজীব চাকমা

সজিব চাকমা

,,

,,

১৫৫

বিজয় কান্তি চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

১৫৬

সুনীল চাকমা

উপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৫৭

হেবেন চাকমা

সুনীল চাকমা

,,

,,

১৫৮

নয়ন চাকমা

অয়ুবখান চাকমা

,,

,,

১৫৯

চেয়াধন চাকমা

মিদেমুয়া চাকমা

,,

,,

১৬০

মনি রতন চাকমা

যাত্রা মোহন চাকমা

দঃ শিজক

৪ নং

১৬২

যতীন্দ্র লাল চাকমা

রজনী কান্ত চাকমা

,,

,,

১৬৩

পঞ্চানন চাকমা

সুরজয় চাকমা

,,

,,

১৬৪

গরি শংকর চাকমা

ননী গোপাল চাকমা

পূবৃ শিজক

,,

১৬৫

আনন্দ মোহন চাকমা

 

মহিষপর্য্যা

,,

১৬৬

পত্যা মঙ্গল চাকমা

তাউরঙ্যা চাকমা

যৌথখামার

,,

১৬৭

ফুলেশ্বর চাকমা

 

উঃ শিজক

,,

১৬৮

মুকুল চাকমা

কামিনী রঞ্জন কার্বারী

দঃ শিজক

,,

১৬৯

রাহুল চন্দ্র চাকমা

কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমা

,,

,,

১৭০

অনিল কুমার চাকমা

সুরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৭১

অনিল কান্তি চাকমা

ভারত চন্দ্র চাকমা

উঃ শিজক

,,

১৭২

বিম্বিসার কার্বারী

হংসধ্বজ কার্বারী

দঃ শিজক

,,

১৭৩

পরিমল চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৭৪

শীলভদ্র স্থবির

 

,,

,,

১৭৫

অভয় তিয্য মহাস্থবির

হারবো চাকমা

,,

,,

১৭৬

অজিত কুমার চাকমা

বানেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৭৭

সুপায়ন চাকমা

বানেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৭৮

অমৃত চাকমা

প্রতুল চাকমা

,,

,,

১৭৯

কাননতারা চাকমা

মঙ্গল চাকমা

,,

,,

১৮০

সুনীল চন্দ্র চাকমা

সুমিত্র চাকমা

,,

,,

১৮১

বিপুল চাকমা

বীর কুমার চাকমা

,,

,,

১৮২

ত্রিনয়ন চাকমা

উপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৮৩

রতন চাকমা

দীন মোহন চাকমা

,,

,,

১৮৪

সুগত চাকমা

জয় কুমার চাকমা

,,

,,

১৮৫

সত্য প্রিয় চাকমা

শরৎ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৮৬

শংকর চাকমা

শরৎ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৮৭

আনন্দ ধন চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

,,

,,

১৮৮

নিখিল বরন চাকমা

বিজয় মোহন চাকমা

,,

,,

১৮৯

শুভ্র চাকমা

শুক্রচার্য্য চাকমা

,,

,,

১৯০

দিলীপ চাকমা

জ্যোতিষ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৯১

সরলা চাকমা

বাহুক্য চাকমা

,,

,,

১৯২

জয় ধন চাকমা

পেদস্যা চাকমা

,,

,,

১৯৩

মনোরঞ্জন চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

,,

,,

১৯৪

নন্দী চাকমা

চিকন্যা চাকমা

,,

,,

১৯৫

জীবন চাকমা

কালাচোখা চাকমা

,,

,,

১৯৬

চন্দ্র শিং চাকমা

বাগর চান চাকমা

,,

,,

১৯৭

শ্যামল কান্তি চাকমা

চন্দ্র শিং চাকমা

,,

,,

১৯৮

বুদ্ধ রঞ্জন চাকমা

খারবো চাকমা

,,

,,

১৯৯

বিনোদ বরন চাকমা

বৃষকেতু চাকমা

,,

,,

২০০

কনক বরন চাকমা

বৃষকেতু চাকমা

,,

,,

২০১

জনক চন্দ্র চাকমা

কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমা

,,

,,

২০২

উপেন্দ্র চাকমা

নমন জয় চাকমা

,,

,,

২০৩

সুরেন্দ্র চাকমা

ভগাত্যা চাকমা

,,

,,

২০৪

নীরেন্দ্র চাকমা

ভগাত্যা চাকমা

,,

,,

২০৫

অশ্বিনী কুমার চাকমা

সুরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২০৬

ধনন জয় চাকমা

সুরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২০৭

চন্দ্র কান্ত চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২০৮

ভারত কান্তি চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২০৯

যোসেফ চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২১০

প্রেম লাল চাকমা

চাকমা নিবারণ

,,

,,

২১১

প্রীতি লাল চাকমা

চাকমা নিবারণ

,,

,,

২১২

নগেন্দ্র চাকমা

চাকমা নিবারণ

,,

,,

২১৩

সুবাস ময় চাকমা

চাকমা নিবারণ

,,

,,

২১৪

বোধি প্রিয় চাকমা

মনো মোহন চাকমা

,,

,,

২১৫

শান্তি লাল চাকমা

জুমেশ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২১৬

ফুলেশ্বর চাকমা

যাত্রামোহন চাকমা

,,

,,

২১৭

সুদেব চাকমা

যাত্রামোহন চাকমা

,,

,,

২১৮

সুজন চাকমা

সর্ব্ শান্তি চাকমা

,,

,,

২১৯

শ্যামল বিকাশ চাকমা

নলনী কুমার চাকমা

,,

,,

২২০

অভিলাষ চাকমা

নলনী কুমার চাকমা

,,

,,

২২১

বিমলাক্স চাকমা

নলনী কান্ত চাকমা

,,

,,

২২২

অনুরায় চাকমা

চিত্ত চাকমা

,,

,,

২২৩

ভদ্র কুমার চাকমা

দীন ব্ন্ধু চাকমা

যৌথখামার

,,

২২৪

প্রেম রঞ্জন চাকমা

দীন ব্ন্ধু চাকমা

,,

,,

২২৫

আনক্ক কুমার চাকমা

লক্ষী বিলাস চাকমা

,,

,,

২২৬

দ্রোনচার্য্য চাকমা

লক্ষী বিলাস চাকমা

,,

,,

২২৭

বত্যাচুলা চাকমা

নোয়াধন চাকমা

,,

,,

২২৮

সোনাল বিকাশ চাকমা

নোয়াধন চাকমা

,,

,,

২২৯

প্রদীপ কুমার চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৩০

কালাচান চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৩১

রিপন চাকমা

বিমল কুমার চাকমা

,,

,,

২৩২

তরুল চাকমা

কালাচান চাকমা

,,

,,

২৩৩

কিপন চাকমা

নিশি কুমার চাকমা

,,

,,

২৩৪

উজ্জ্বল চাকমা

প্রভু রঞ্জন চাকমা

,,

,,

২৩৫

যুধিষ্ঠির চাকমা

ধর্ম্জয় চাকমা

,,

,,

২৩৬

চন্দ্র বিজয় চাকমা

জলন্ত চাকমা

,,

,,

২৩৭

অন্ন বিহারী চাকমা

কাম দেব চাকমা

,,

,,

২৩৮

মিদুইন চাকমা

অন্ন বিহারী চাকমা

,,

,,

২৩৯

বুদ্ধোধন চাকমা

লক্ষী বিলাস চাকমা

,,

,,

২৪০

নীল রতন চাকমা

অল ভদ্র চাকমা

,,

,,

২৪১

চিক্য কালা চাকমা

অল ভদ্র চাকমা

,,

,,

২৪২

রিন্টু চাকমা

জ্ঞান রতন চাকমা

,,

,,

২৪৩

জগ চাকমা

আনন্দ মোহন চাকমা

মহিষপর্য্যা

,,

২৪৪

তাপস চাকমা

অশীল কুমার চাকমা

,,

,,

২৪৫

সুমতি রঞ্জন চাকমা

রবীন্দ্র কুমার চাকমা

,,

,,

২৪৬

দেব রঞ্জন চাকমা

রবীন্দ্র কুমার চাকমা

,,

,,

২৪৭

বিরেন্দ্র চাকমা

নৃপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৪৮

সুমতি চাকমা

মাধপ্যা চাকমা

,,

,,

২৪৯

বিমল কান্তি চাকমা

লেই পেদা চাকমা

,,

,,

২৫০

মনোরঞ্জন চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

দঃ শিজক

,,

২৫১

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৫২

রবেন চাকমা

পূর্ণ্ মোহন চাকমা

,,

,,

২৫৩

সন্তোষ চাকমা

দেবেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৫৪

উজ্জ্বল চাকমা

বাশি মোহন চাকমা

,,

,,

২৫৫

পরান চাকমা

চিত্ত চাকমা

,,

,,

২৫৬

বন বিহারী চাকমা

জামালী চাকমা

,,

,,

২৫৭

উদয় জীবন চাকমা

বীর কুমার চাকমা

,,

,,

২৫৮

সুমন চাকমা

কামিনী রঞ্জন কার্বারী

,,

,,

২৫৯

বন চন্দ্র চাকমা

নিল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৬০

বাত্যা চাকমা

পেত্তো ফুলুক চাকমা

,,

,,

২৬১

কৃপাধন চাকমা

সাধন কার্বারী

,,

,,

২৬২

সুমতি রঞ্জন চাকমা

গুরুকাবা চাকমা

,,

,,

২৬৩

বীর কুমার চাকমা

শান্তি ময় চাকমা

,,

,,

২৬৪

শান্তি রঞ্জন চাকমা

বড়লুদি চাকমা

,,

,,

২৬৫

জ্ঞানমিত্র চাকমা

কিষ্টলোচন চাকমা

,,

,,

২৬৬

অতুল চন্দ্র চাকমা

দেয়েসেন চাকমা

,,

,,

২৬৭

গুলকধন চাকমা

বড়লুদি চাকমা

,,

,,

২৬৮

গদারাম চাকমা

সুমতি চাকমা

,,

,,

২৬৯

সমীর তালুকদার

প্রতিময় তালুকদার

,,

,,

২৭০

সাগরজীব চাকমা

সজিব চাকমা

,,

,,

২৭১

বিজয় কান্তি চাকমা

বিমল্যা চাকমা

,,

,,

২৭২

সুনীল চাকমা

উপেন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৭৩

নয়ন চাকমা

আয়ুবখান চাকমা

,,

,,

২৭৪

চেরাধন চাকমা

মিদেমুয়া চাকমা

,,

,,

২৭৫

শুভাশীষ চাকমা

জলন্ত কুমার চাকমা

,,

,,

২৭৬

মহেন্দ্র চাকমা

হেঙত্যা চাকমা

,,

,,

২৭৭

ইন্দুবিকাশ চাকমা

গুরুকাবা চাকমা

,,

,,

২৭৮

কিরন কুমার চাকমা

 

,,

,,

২৭৯

চিগোন চান চাকমা

 

,,

,,

২৮০

সাধনজীব চাকমা

সজিব চাকমা

,,

,,

২৮১

বিজয় কান্তি চাকমা

বিমল চাকমা

,,

,,

২৮২

অমিত চাকমা

 

,,

,,

২৮৩

বুদমা চাকমা

প্রভাত চন্দ্র চাকমা

,,

,,

২৮৪

ইত্তুকি চাকমা

লাম্বা চাকমা

,,

,,

২৮৫

জগার চাকমা

ললিত কুমার চাকমা

,,

,,

২৮৬

খলবি চাকমা

হেগেরা চাকমা

,,

,,

২৮৭

বজঙ্গি চাকমা

সুজন চাকমা

,,

,,

২৮৮

দেয়েচান চাকমা

সাধন চাকমা

,,

,,

২৮৯

লক্ষী কুমার চাকমা

চিরনজীব চাকমা

,,

,,

২৯০

আনন্দ চাকমা

সরল কুমার চাকমা

,,

,,

২৯১

সাধন চন্দ্র চাকমা

মোহন বাশি চাকমা

উঃ খাগড়াছড়ি

৫ নং

২৯২

কচু কালা চাকমা

কান্তি মনি চাকমা

,,

,,

২৯৩

উগরিক চাকমা

শান্তি মনি চাকমা

,,

,,

২৯৪

স্নেহ কুমার চাকমা

নন্দ দুলাল চাকমা

,,

,,

২৯৫

গান্ধি কুমার চাকমা

পত্যারাম চাকমা

,,

,,

২৯৬

আমেরিকা চাকমা

ঘৃত মনি চাকমা

,,

,,

২৯৭

গৌতম শিং চাকমা

কমল ধন চাকমা

,,

,,

২৯৮

ধনন জয় চাকমা

লক্ষীধন চাকমা

,,

,,

২৯৯

মঙ্গল চাকমা

গয়াজ সুর চাকমা

,,

,,

৩০০

বাংগল্যা চাকমা

সুরেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩০১

বাদি বুজ্যা চাকমা

নন্দ দুলাল চাকমা

,,

,,

৩০২

ইন্দ্রজিত চাকমা

সুমঙ্গল চাকমা

,,

,,

৩০৩

মালা চাকমা

প্রিয় লাল চাকমা

,,

,,

৩০৪

প্রীতি রঞ্জন চাকমা

তরনী রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৩০৫

দূর্গাচরন চাকমা

বিক্রমাদিত্য চাকমা

,,

,,

৩০৬

গরিকা চাকমা

রাঙ্গামনি চাকমা

,,

,,

৩০৭

বাবুধন চাকমা

মগন্যা চাকমা

,,

,,

৩০৮

রাম সুন্দর চাকমা

লক্ষীধন চাকমা

,,

,,

৩০৯

বীর চন্দ্র চাকমা

রাজেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩১০

শান্তি কুমার চাকমা

খুলারাম চাকমা

,,

,,

৩১১

খুল মোহন চাকমা

 

,,

,,

৩১২

সুবাস বসু চাকমা

 

,,

,,

৩১৩

মনিকা চাকমা

ক্রদি মোহন চাকমা

,,

,,

৩১৪

নোনাবি চাকমা

ধন চাকমা

,,

,,

৩১৫

পেদেলা চাকমা

রাজ মোহন চাকমা

,,

,,

৩১৬

মাত্রি চাকমা

সমর চাকমা

,,

,,

৩১৭

রবি চন্দ্র চাকমা

কামিনী কুমার চাকমা

,,

,,

৩১৮

সাহিত্য রঞ্জন চাকমা

বীর মোহন চাকমা

,,

,,

৩১৯

নিম্যাধন চাকমা

চন্দ্র সুর চাকমা

,,

,,

৩২০

মিন্টি রানী চাকমা

পাঙগা চাকমা

,,

,,

৩২১

সুবল ধন চাকমা

দেব রতন চাকমা

,,

,,

৩২২

নবি চাকমা

সহদেব চাকমা

,,

,,

৩২৩

কুনেন্দু চাকমা

সমর চাকমা

,,

,,

৩২৪

অমর কান্তি চাকমা

গান্ধি মনি চাকমা

,,

,,

৩২৫

বিমল চাকমা

প্রভাত চন্দ্র চাকমা

উঃ খাগড়াছড়ি

,,

৩২৬

রিপন চাকমা

চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩২৭

অনিল চন্দ্র চাকমা

প্রবীর কুন্ঠ চাকমা

,,

,,

৩২৮

নাগরি চাকমা

চীবুল চাকমা

,,

,,

৩২৯

অমিয় কুমার চাকমা

প্রবীর কুন্ঠ চাকমা

দঃ খাগড়াছড়ি

,,

৩৩০

কদম্ভ লতা চাকমা

নতুন চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৩১

জ্ঞান শংকর চাকমা

ললিত রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৩৩২

ফুলরানী চাকমা

অরুন চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৩৩

কর্ণ্ধন চাকমা

বিমল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৩৪

রিনা চাকমা

রুপায়ন চাকমা

,,

,,

৩৩৫

করুনা ময় চাকমা

জগৎ সেন চাকমা

,,

,,

৩৩৬

সন্তোষ চাকমা

বরেন্দ্র লাল চাকমা

,,

,,

৩৩৭

জগদীশ চাকমা

বিমল কান্তি চাকমা

,,

,,

৩৩৮

বাবু রাম চাকমা

সোধানধন চাকমা

,,

,,

৩৩৯

দয়াময় চাকমা

ধনচান চাকমা

,,

,,

৩৪০

রিপন চাকমা

বাক্যা চাকমা

,,

,,

৩৪১

রাঙ্গাবী চাকমা

বিন্দু কুমার চাকমা

,,

,,

৩৪২

রম্ভা পুদি চাকমা

সিদিলে চাকমা

,,

,,

৩৪৩

পুণ্য কুমার চাকমা

হবি মোহন চাকমা

,,

,,

৩৪৪

সত্যবান চাকমা

মঙ্গল চান চাকমা

,,

,,

৩৪৫

অমর কেতন চাকমা

গোপাল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৪৬

জ্ঞান ময় চাকমা

ললিত রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৩৪৭

তুষা চাকমা

আদাল্যা চাকমা

,,

,,

৩৪৮

ত্রিরন চাকমা

কল্যান ময় চাকমা

,,

,,

৩৪৯

দিবাকর চাকমা

বত্যাকানা চাকমা

,,

,,

৩৫০

নীলময় চাকমা

গগন নাথ চাকমা

,,

,,

৩৫১

দিবর চান চাকমা

পত্যারাম চাকমা

,,

,,

৩৫২

রনেল চাকমা

গন্ধ্যা চাকমা

,,

,,

৩৫৩

জ্ঞান রতন চাকমা

কালি চরন চাকমা

,,

,,

৩৫৪

তংকালা চাকমা

মিতংজয় চাকমা

,,

,,

৩৫৫

মিহির চাকমা

মিতংজয় চাকমা

,,

,,

৩৫৬

অনিল কুমার চাকমা

অনিল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৫৭

শান্তি কুমার চাকমা

অনিল চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৫৮

বাংগল্যা চাকমা

কামিনী চাকমা

,,

,,

৩৫৯

সোনা রঞ্জন চাকমা

তাম্রছাগা চাকমা

,,

,,

৩৬০

বাড়াবো চাকমা

অনিলে চাকমা

,,

,,

৩৬১

ধত রতন চাকমা

মঙ্গল ধন চাকমা

,,

,,

৩৬২

শান্তি গোপাল চাকমা

স্নেহ কুমার চাকমা

,,

,,

৩৬৩

লম্ব চাকমা

কালাবো চাকমা

,,

,,

৩৬৪

গান্ধি মালা চাকমা

মেঘনাথ চাকমা

,,

,,

৩৬৫

আমান্যা চাকমা

সুমঙ্গল চাকমা

,,

,,

৩৬৬

লক্ষী শংকর চাকমা

কামিনী কুমার চাকমা

,,

,,

৩৬৭

কিষ্ট কান্তি চাকমা

সুমঙ্গল চাকমা

,,

,,

৩৬৮

তনমণি চাকমা

জিতেন্দ্র চাকমা

নবপেরাছড়া

৮ নং

৩৬৯

রান চাকমা

অভিলাষ চাকমা

,,

,,

৩৭০

কল্প রঞ্জন চাকমা

কৃঞ্চ মহন চাকমা

,,

,,

৩৭১

মিকেল চাকমা

কালাতুম চাকমা

,,

,,

৩৭২

প্রতিভা রঞ্জন চাকমা

জ্ঞানেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৭৩

দিনেশ চাকমা

শিজক্যা চাকমা

,,

,,

৩৭৪

পংচান চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৭৫

শান্তি বিকাশ চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৭৬

লক্ষীজয় চাকমা

ইন্দ্র মহন চাকমা

,,

,,

৩৭৭

শান্তি প্রিয় চাকমা

দলা কান্তি চাকমা

,,

,,

৩৭৮

বিন্দা বালা চাকমা

রমেশ চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৭৯

রিটন চাকমা

সুতিষ কুমার চাকমা

,,

,,

৩৮০

শান্তি চাকমা

উদঙ্গ চাকমা

চুরাখালী দোসর

,,

৩৮১

শান্তি প্রিয় চাকমা

দ্রুন চাকমা

,,

,,

৩৮২

প্রবীন চাকমা

মরুময় চাকমা

,,

,,

৩৮৩

গুলচান চাকমা

উদঙ্গঁ চাকমা

,,

,,

৩৮৪

বিমল চাকমা

চন্দ্রবান চাকমা

,,

,,

৩৮৫

সজন চাকমা

জগার চাকমা

,,

,,

৩৮৭

আলো বিকাশ চাকমা

শুনিমস্যা চাকমা

,,

,,

৩৮৮

অনিল চাকমা

আলিচান চাকমা

,,

,,

৩৮৯

প্রদীপ চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৯০

রনজিৎ চাকমা

শান্তি কুমার চাকমা

,,

,,

৩৯১

লাল্যে চাকমা

কিনাধন চাকমা

,,

,,

৩৯২

তরুন জ্যোতি চাকমা

অজিত কুমার চাকমা

,,

,,

৩৯৩

কিনা মনি চাকমা

দীন মহন চাকমা

,,

,,

৩৯৪

রিপন চাকমা

শচিন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৯৫

প্রভাদ চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৯৬

রাজ কুমার চাকমা

ললিত কুমার চাকমা

,,

,,

৩৯৭

রাজসেন চাকমা

রাজেন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৯৮

নিউটন চাকমা

পদ্ম চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৩৯৯

আশীষ চাকমা

শান্তি ময় চাকমা

নবপেরাছড়া

,,

৪০০

বাত্যা চাকমা

মনিন্দ্র চাকমা

চুরাখালী দোসর

,,

৪০১

প্রভাত্যা চাকমা

দীন মহন চাকমা

,,

,,

৪০২

বরুন চাকমা

হরি চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪০৩

সাগর চাকমা

পূন্য জয় চাকমা

,,

,,

৪০৪

সমরশিং চাকমা

মধু রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৪০৫

বাচ্চু মনি চাকমা

সাধন চাকমা

,,

,,

৪০৬

সন্তু চাকমা

মনু রঞ্জন চাকমা

,,

,,

৪০৭

সুরেন চাকমা

পার্বতি মহন চাকমা

,,

,,

৪০৮

সাধন চাকমা

অনিল কুমার চাকমা

,,

,,

৪০৯

জয়চান চাকমা

মতিলাল চাকমা

,,

,,

৪১০

প্রিপেল চাকমা

বিমল চাকমা

,,

,,

৪১১

কনিক চাকমা

জগার চাকমা

,,

,,

৪১২

অনিল চাকমা

গন্দ রাজ চাকমা

,,

,,

৪১৩

বাবুলো মনি চাকমা

জ্ঞান চাকমা

,,

,,

৪১৪

সবি রায় চাকমা

বিমল চাকমা

,,

,,

৪১৫

দত্ত চাকমা

মেজেঙ্যাঁ চাকমা

,,

,,

৪১৬

অমর কান্তি চাকমা

দয়ালাল চাকমা

,,

,,

৪১৭

প্রিতিময় চাকমা

কৃঞ্চ সাধন চাকমা

,,

,,

৪১৮

মিলন চাকমা

অভিলাষ চাকমা

নবপেরাছড়া

,,

৪১৯

অনিল বিকাম চাকমা

পাত্তর মনি চাকমা

,,

,,

৪২০

হেম রঞ্জন চাকমা

জ্ঞানন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪২১

কালাচোগা চাকমা

দীন মহন চাকমা

,,

,,

৪২২

নন্দ আলো চাকমা

মরুময় চাকমা

,,

,,

৪২৩

কালা চাকমা

কুসুম কান্তি চাকমা

,,

,,

৪২৪

শান্তি বালা চাকমা

চগলা চাকমা

,,

,,

৪২৫

বন বাশীঁ চাকমা

দয়ালাল চাকমা

,,

,,

৪২৬

নিল চন্দ্র চাকমা

রমেশ চাকমা

,,

,,

৪২৭

মনি চাকমা

লক্ষি রাম চাকমা

,,

,,

৪২৮

মিলেবো চাকমা

লক্ষি রাম চাকমা

,,

,,

৪২৯

অভিমন্য চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৩০

অন্নদেবী চাকমা

বাসন্তী কুমার চাকমা

,,

,,

৪৩১

মিলন চাকমা

লক্ষী চন্দ্র চাকমা

,,

,,

৪৩২

মনি চাকমা

উদুস্যাঁ চাকমা

,,

,,

৪৩৩

আলো জীবন চাকমা

অরিপ্যা চাকমা

,,

,,

৪৩৪

সাগর চাকমা

বিকাশ চাকমা

,,

,,

৪৩৫

মজাগালী চাকমা

উদঙ্গঁ চাকমা

,,

,,

৪৩৬

নয়ন চাকমা

কিরন কুমার চাকমা

,,

,,

৪৩৭

নতুন মায়া চাকমা

পন চাকমা

,,

,,

৪৩৮

উৎসামন চাকমা

দয়া মহন চাকমা

,,

,,

৪৩৯

রস্যা মহন চাকমা

দয়া মহন চাকমা

,,

,,

৪৪০

উদয়ন চাকমা

অশ্বনী কুমার চাকমা

 

৯ নং

৪৪১

কালাতং চাকমা

অতুল চাকমা

 

,,

৪৪২

পরান ধন চাকমা

ধ্যাম চাকমা

 

,,

৪৪৩

হেলো চাকমা

অমল্য ধন চাকমা

 

,,

৪৪৪

হালাতেং চাকমা

প্রভাত চাকমা

 

,,

৪৪৫

দনক কালা চাকমা

লাম্বা চাকমা

 

,,

৪৪৬

সিকালা চাকমা

লাম্বা চাকম্

 

,,

৪৪৭

দিপু চাকমা

বলি চাকমা

 

,,

৪৪৮

কালাই চাকমা

রিজে চাকমা

 

,,

৪৪৯

স্মৃতি জীবন চাকমা

জক্কি চাকমা

 

,,

৪৫০

বুদ্ধ রতন চাকমা

জক্কি চাকমা

 

,,

৪৫১

সমরাজ চাকমা

ইনেন্দ্র চাকমা

 

,,

৪৫২

পেন চাকমা

বিরাজ চন্দ্র চাকমা

 

,,

৪৫৩

শান্তি জীবন চাকমা

উদয়ন চাকমা

 

,,

৪৫৪

চেলা চাকমা

বিকাশ চন্দ্র চাকমা

 

,,

৪৫৫

শান্তি রাজ চাকমা

নীশি ধন চাকমা

 

,,

৪৫৬

রুপায়ন চাকমা

অশ্বনী কুমার চাকমা

 

,,

৪৫৭

অরুনা দেবী চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

 

,,

৪৫৮

বিঝু রানী চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

 

,,

৪৫৯

সুবন্ত চাকমা

পুরী পাগালা চাকমা

 

,,

৪৬০

রিন্টু চাকমা

ধন্য ধন চাকমা

 

,,

৪৬১

সাগর ভাষা চাকমা

ধন্য ধন চাকমা

 

,,

৪৬২

জীবন চাকমা

লাল মদন চাকমা

 

,,

৪৬৩

আশা চাকমা

লাল মদন চাকমা

 

,,

৪৬৪

রুবেল চাকমা

প্রিতী রাজ চাকমা

 

,,

৪৬৫

কালাবো চাকমা

প্রমোদ চাকমা

 

,,

৪৬৬

নান্টু চাকমা

শুক্র বিরো চাকমা

 

,,

৪৬৭

শান্তি প্রিয় চাকমা

কিনেন্দ্র চাকমা

 

,,

৪৬৮

জনি চাকমা

অশোক কুমার চাকমা

 

,,

৪৬৯

বুদ্ধ রাজ চাকমা

ইনেন্দ্র চাকমা

 

,,

৪৭০

চিগন মুনি চাকমা

অক্ষয় মুনি চাকমা

 

,,

৪৭১

হান্দারা চাকমা

অক্ষয় মুনি চাকমা

 

,,

৪৭২

নবিন চাকমা

আস্যা চাকমা

 

,,

৪৭৩

বিজক গিরি চাকমা

সবিধন চাকমা

 

,,

৪৭৪

বড় চোগা চাকমা

কালাচুলা চাকমা

 

,,

৪৭৫

ফুল চন্দ্র চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

 

,,

৪৭৬

সাতোই চাকমা

অসেন কুমার চাকমা

 

,,

৪৭৭

চোক কালা চাকমা

বিপুল চাকমা

 

,,

৪৭৮

প্রিয় শান্তি চাকমা

কান্তি লাল চাকমা

 

,,

৪৭৯

শ্যামল কান্তি চাকমা

বাঁশি চাকমা

 

,,

৪৮০

হেলেন চাকমা

মনুমিয়া চাকমা

 

,,

৪৮১

মেরিল চাকমা

উদয়ন চাকমা

 

,,

৪৮২

দয়েধন চাকমা

ধাম্মে চাকমা

 

,,

৪৮৩

বিজয় সিং চাকমা

প্রদীপ চাকমা

 

,,

৪৮৪

পতুল বালা চাকমা

অসুক কুমার চাকমা

 

,,

৪৮৫

সেমনা চাকমা

শুক্রবিরো চাকমা

 

,,

৪৮৬

বিশ্বমুনি চাকমা

শান্তি প্রিয় চাকমা

 

,,

৪৮৭

চানু চাকমা

শান্তি প্রিয় চাকমা

 

,,

৪৮৮

টিকেন চাকমা

সুবেশ চাকমা

 

,,

৪৮৯

প্রতি পদ্ম চাকমা

জিতিশ চাকমা

 

,,

৪৯০

হিরা ধন চাকমা

তুষার চাকমা

 

,,

৪৯১

সুশান্ত চাকমা

ধনবান চাকমা

 

,,

৪৯২

দিলিপ চাকমা

অশ্বি কুমার চাকমা

 

,,

৪৯৩

তরেকা চাকমা

সন্তূ চাকমা

 

,,

৪৯৪

জটিলা চাকমা

আস্যা চাকমা

 

,,

৪৯৫

অগলক পেদি চাকমা

ডিপজ্জল চাকমা

 

,,

৪৯৬

শান্তনা চাকমা

বুন দাবানা চাকমা

 

,,

৪৯৭

প্রদীপ কুমার চাকমা

বেগোন চাকমা

 

,,

৪৯৮

গুপা দেবী চাকমা

বলি চাকমা

 

,,

৪৯৯

সুশার বিন্দু চাকমা

বিমল চাকমা

 

,,

৫০০

বাদনী চাকমা

কালাচোখা চাকমা

 

,,

৫০১

পাবেল চাকমা

সমন্ত চাকমা

 

,,

৫০২

সুনীল কান্তি চাকমা

মিন্টু চাকমা

 

,,

৫০৩

বুদ্ধ ধন চাকমা

ভারত কুমার চাকমা

 

,,

৫০৪

জ্যোতিষ কান্তি চাকমা

সুমন চাকমা

 

,,

৫০৫

রুপন চাকমা

মনুমিয়া চাকমা

 

,,

৫০৬

জিতেন চাকমা

বকুল বিকাশ চাকমা

 

,,

৫০৭

করুনাময় চাকমা

ধন্যধন চাকমা

 

,,

৫০৮

অমর জীবন চাকমা

আদেই ধন চাকমা

 

,,

৫০৯

সুবেশ কান্তি চাকমা

সুবন্ধ চাকমা

 

,,

৫১০

বসু চাকমা

সুজন চাকমা

 

,,

৫১১

রতন ধন চাকমা

কালা চাকমা

 

,,

৫১২

কৃপাধন চাকমা

কালা চাকমা

 

,,

৫১৩

মালতী চাকমা

বাধন কুমার চাকমা

 

,,

৫১৪

রেনু কুমার চাকমা

পুরি পাগালা চাকমা

 

,,

৫১৫

পাত্তর মনি চাকমা

সাধন চাকমা

 

,,

৫১৬

বিজয় চাকমা

কান্দারা চাকমা

 

,,